Loading....

Locatie

Terug in de tijd

Van 1965 tot en met 2014 maakte de Andreasschool gebruik van een pand aan de Schandeloseweg. De school verhuisde begin 2015 naar de Brede Maatschappelijke Voorziening (BMV) de Vilgaard en werd omgedoopt tot basisschool de Startbaan. Het gebouw aan de Schandeloseweg werd overgedragen aan de gemeente, die de gebouwen heeft laten slopen.

Nieuwe groene (onderwijs) bestemming

Sinds de sloop van de gebouwen aan de Schandeloseweg in 2015 bleef het terrein een tijd lang leeg, totdat in 2019 een deel van het perceel, het deel waar de school destijds heeft gestaan, werd toegewezen aan het voedselbos: een plek waar iedereen kan leren over gezonde, duurzame voeding (zowel consumptie als productie).

De locatie tegenwoordig

Inmiddels zijn de half-verharde paden aangelegd, zodat het perceel toegankelijk is voor iedereen, ook voor onze toekomstige buren: de bewoners van het toekomstige woonzorgcomplex. Om de voedselbos-beleving volledig te maken, hebben we houtsnipperpaden aangelegd. Op deze manier kun je de bomen en struiken van nóg dichterbij bekijken en waan je je op sommige plekken middenin het bos (al duurt het nog wel even voordat de echte bosbeleving ervaren kan worden;)). Daarnaast is er een ontmoetingsplek gemaakt van gerecyclede stoeptegels. De ontmoetingsplek wordt altijd tijdens de voedselbos-lessen met de basisschool kids gebruikt als buiten klaslokaal, tijdens workshops en gastlessen om kennis over te dragen én om pauze te houden tijdens de werkdagen. Doordat er in de herfst en winter veel water op het terrein blijft staan, is er een wadi gegraven: een opslag- en infiltratievoorziening voor overtollig hemelwater. Op die manier stroomt het regenwater naar één centrale plek, waardoor we de rest van het perceel kunnen gebruiken en vanaf één punt water kunnen halen. Een wadi is vaak maar tijdelijk gevuld en staat het grootste gedeelte van het jaar leeg. Inmiddels is ook een eerste aanplant gerealiseerd, waarbij de hoogste laag van het voedselbos, de bomen met de grootste kruinen, zijn geplaatst. Deze bomen kunnen nu hun werk gaan doen: door middel van hun wortels de bodem losser maken en de bodemkwaliteit verbeteren. Hierdoor kan water beter opgenomen worden en komt er meer bodemleven tot stand wat weer positief is voor de biodiversiteit.

Voedselbos Velden in de winter 2019/2020 (links) en winter 2020/2021 (rechts). Foto’s door Nico van Melick van SkywardNL.

De locatie wordt actief gemonitord, zodat we ook daadwerkelijk kunnen laten zien wat de veranderingen zijn op het perceel. Want niet alleen de bodem zal een verandering ondergaan, ook de wateropslagcapaciteit, het aantal insecten dat er te vinden is, de biodiversiteit en het aantal producten dat er kan groeien. Door data te verzamelen en hier transparant over te zijn, willen we bijdragen aan onderzoek over het terugbrengen van natuur in stedelijke omgeving. Vind jij dit interessant en zou je hier graag een bijdrage aan willen leveren? Kijk dan snel op onze vrijwilligers-pagina voor meer informatie en aanmelden.

Back To Top